Paast ja palve Eesti eest

Mitmed pastorid ja töötegijad said sarnase õhutuse/kõnetuse: “Palve- ja paastupäevad Eesti eest!” 19. – 21. veebruar 2023 astusime Eestimaa kristlastega selle sõna peale välja, parandades meelt, paludes armu Eestimaale ja rahvale ning ülistades Jumalat. 
 
21. veebruar kogunesime Tallinna Metodisti Kirikus ühiseks palveõhtuks. Kohal oli üle tuhande kristlase erinevatest Eesti paikadest ning rohkearvuliselt oldi kaasa elamas ka kodudes ekraanide taga. 
 

Eestimaa vajab jätkuvalt meie palveid! Kutsume teid üles püsivuses võitlema usuvõitlust Eesti eest! Samuti hoidma oma südamed puhtad ning olema valmis Jumala järgmiste kõnetuste järgi minemisel meie igaühe eludes.

Täpselt 6 kuud enne seda, 21.august 2022, kogunesime Tallinna Metodistikirikus palveks ja meeleparanduseks, kui saime sõna “Eestimaa on kaalude peal”. Parandasime meelt asendusteoloogiast, õnnistasime Israeli – Jumala silmatera ja parandasime meelt Jumala armastuse väheseks arvamisest!

Nüüd aga tuli uus kõnetus: “Paastu- ja palvepäevad Eesti eest!”

On tähelepanuväärne, et Piibel räägib Rm 1:16: “Ma ei häbene evangeeliumi (rõõmusõnum), see on ju Jumala vägi päästeks (vabastamiseks) igaühele, kes usub, juudile esmalt ja siis kreeklasele…” eestlasele, (pagana rahvastele).

Kuula raadiosaadet Paastu- ja Palvepäevad Eesti eest

JÄRELVAATAMINE

21. veebruar toimunud Palveõhtut saab järgi vaadata Pildiraadio ja Taevas TV 7 Youtube’i kanalitel.

21.august 2022 toimunud Palveteenistust saab järgi vaadata Pildiraadio Youtube’st.