Paast ja palve Eesti eest

Mitmed pastorid ja töötegijad said sarnase õhutuse/kõnetuse: “Palve- ja paastupäevad Eesti eest!” 19. – 21. veebruar 2023 astusime Eestimaa kristlastega selle sõna peale välja, parandades meelt, paludes armu Eestimaale ja rahvale ning ülistades Jumalat. 
 
21. veebruar kogunesime Tallinna Metodisti Kirikus ühiseks palveõhtuks. Kohal oli üle tuhande kristlase erinevatest Eesti paikadest ning rohkearvuliselt oldi kaasa elamas ka kodudes ekraanide taga. 
 
Eestimaa vajab jätkuvalt meie palveid! Kutsume teid üles püsivuses võitlema usuvõitlust Eesti eest! Samuti hoidma oma südamed puhtad ning olema valmis Jumala järgmiste kõnetuste järgi minemisel meie igaühe eludes.

Kuula raadiosaadet Paastu- ja Palvepäevad Eesti eest

JÄRELVAATAMINE

21. veebruar toimunud Palveõhtut saab järgi vaadata Pildiraadio ja Taevas TV 7 Youtube’i kanalitel.

21.august 2022 toimunud Palveteenistust saab järgi vaadata Pildiraadio Youtube’st.

Paastumine

  • Paastumine on vaimne enesedistsipliin, mida on praktiseeritud nii Vanas kui ka Uues Testamendis. Seda on alati saatnud elu või ajalugu muutvad imed, vägi ja arm Jumalalt.
  • Paastumine on piibellik viis sügavalt Jumala ees alanduda. Kuningas Taavet ütles: „Ma alandasin end paastumisega” (Psalm 35:13, Nkj; vt Esra 8:21).
  • Paastumine võib muuta rahvaste saatust (Joona raamat, kuningas Ahab, jne).
  • Paastumine võimaldab Pühal Vaimul avaldada meie tõelist vaimset seisundit, mille tulemuseks on murtus, meeleparandus ja muudetud elu.
  • Paastumine aitab seada fookuse Jumalale. See on üks tähtis võti Jumala hääle kuulamiseks.
  • Paastumine aitab eemaldada ebausu. Sinu usaldus ja usk Jumalasse tugevnevad. Tunned end vaimselt ja füüsiliselt värskena.
  • Paastumine on vaimseks kasvuks, ettevalmistus teenimistööks, varustumine, tarkuse ammutamine, juhatuse otsimine Jumalalt, vaimsete läbimurrete taotlemine, kiusatustele vastuseismine, pühendumine Jumalale, armastuse väljendus, palve ja ülistus.
  • Paastumine on relv deemonlike jõudude ja sidumiste vastu.
  • Paastumine võib olla ka teiste teenimine. Läbi paastumise saame taotleda Jumala ees läbimurdeid ja olukordade muutusi teiste inimeste eludes.

  Milline taevaid raputav jõud on paastul, mis on Jumala poolt ellu kutsutud ja kus Tema sulased paastuvad üksmeelselt koos murtud südametega oma riigi ja rahva pärast! Ole valmis, et Jumal võib muuta ka Sind! 🙂

   Kuidas paastuda?

   Paastumise peamine mõte on fookuse seadmine Jumalale ning Tema otsimine. Paastumist võib mõtestada kui häälestumist, kus tavapärastelt müraallikatelt elus keeratakse pilk maha. See asendatakse palveajaga, ülistusega, Piibli lugemisega, vaikuses olemisega.

   Paastuda saab erinevatest asjadest: uudistest, sotsiaalmeediast, televiisorist, toidust, mõnest toiduainest, autoga sõitmisest/ühistranspordist, jms. Palveta ja küsi Jumalalt, milline võiks olla sinu paastumisviis.